SRA Specific Skill Series Locating the answer: Book A / (Record no. 6851)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00423nam a22001577a 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20170212230900.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 120911s xxu|||||||||||||||||eng||
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
044 ## - Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể
Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể Fosco
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 414
Chỉ số ấn phẩm 108
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Richard A. Boning
245 1# - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính SRA Specific Skill Series Locating the answer: Book A /
Thông tin trách nhiệm Richard A. Boning
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành USA :
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw - Hill
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 63p
Khổ 23cm
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- HY
-- 11/09/2012
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng F.I.S Library F.I.S Library Close stock 2012-09-11 414 108 gr.03987 2019-08-08 2017-02-12