SRA Specific Skill Series Locating the answer: Book A / (Record no. 6851)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00423nam a22001577a 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20170212230900.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 120911s xxu|||||||||||||||||eng||
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
044 ## - Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể
Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể Fosco
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 414
Chỉ số ấn phẩm 108
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Richard A. Boning
245 1# - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính SRA Specific Skill Series Locating the answer: Book A /
Thông tin trách nhiệm Richard A. Boning
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành USA :
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw - Hill
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 63p
Khổ 23cm
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- HY
-- 11/09/2012
Holdings
Kiểu tài liệu Đăng ký cá biệt Nguồn phân loại Không cho mượn Ngày bổ sung Trạng thái hư hỏng Cập nhật lần cuối Thư viện sở hữu Trạng thái mất tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Loại khỏi lưu thông Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ký hiệu phân loại
 gr.03987 Sẵn sàng2012-09-11Sẵn sàng2019-08-08F.I.S LibrarySẵn sàng2017-02-12Sẵn sàngF.I.S LibraryClose stock414 108