A dog for a day / (Record no. 4624)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00429nam a22001817a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển DLC
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20170413090108.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110223s xxu|||||||||||||||||eng||
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc FOSCO
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
044 ## - Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể
Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể Fosco
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 810
Chỉ số ấn phẩm CB DOU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Douthwaite, Wendy
245 1# - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính A dog for a day /
Thông tin trách nhiệm Wendy Douthwaite
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành USA :
Tên nhà xuất bản, phát hành Oxford University Press
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 63p
Khổ 20cm
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Chapter book
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng F.I.S Library F.I.S Library Close stock 2011-02-23 810 CB DOU SSB.00355 2017-02-12 2017-02-12 Chapter book