A second is a hiccup / (Record no. 4049)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00382nam a22001577a 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20170212230608.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 130919s xxu|||||||||||||||||eng||
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
044 ## - Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể
Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể Fosco
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 810
Chỉ số ấn phẩm As
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Hazel Hutchins
245 1# - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính A second is a hiccup /
Thông tin trách nhiệm Hazel Hutchins
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành USA :
Tên nhà xuất bản, phát hành Mc Graw Hill
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 16p
Khổ 32cm
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- HY
-- 06/08/2013
Holdings
Kiểu tài liệu Cập nhật lần cuối Đăng ký cá biệt Ký hiệu phân loại Ngày bổ sung Kho tài liệu Trạng thái hư hỏng Ngày áp dụng giá thay thế Không cho mượn Thư viện hiện tại Loại khỏi lưu thông Nguồn phân loại Trạng thái mất tài liệu Thư viện sở hữu
 2017-02-12SEB.08856810 As2013-09-19Open stockSẵn sàng2017-02-12Sẵn sàngF.I.S LibrarySẵn sàng Sẵn sàngF.I.S Library